Vedere în centrul satului


Cod: 1846
Descriere: „Vederea magistralei satului Cojușna. În centru – Casa de Cultură, la dreapta – noua clădire a cârmuirii colhozului Biruința și a Sovietului sătesc. Fotograf – Golperin”
Perioada: 1972
Sursa: Pavel Munteanu / Arhiva Națională a Republicii Moldova