Echipa sanitară în timpul războiului


Cod: 2207
Descriere: Echipa sanitară organizată în s. Cojușna în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pe lângă această echipă au fost formate echipele de alarmă și cea de pompieri.
Perioada: 19 decembrie 1941
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova