Arhimandritul Gherasim Grecu


Cod: 2326
Descriere: Arhimandritul Gherasim Grecu (1876 – 1940) s-a născut și a decedat la Cojușna, fiind înmormântat în curtea bisericii din sat. Conform unor date, acesta a lucrat la Mitropolie, apoi la Mănăstirea Căpriana. În 1924, alături de Episcopul Visarion Puiu a participat la sfințirea pietrei de temelie a Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din or. Bălți.
Perioada: interbelică
Sursa: Moșin Octavian, Cojușna – vatră de credință străbună, Chișinău: CEP USM, 2015, pag. 63.