Raportul primăriei privind deportarea cojușnenilor la 12-13 iunie 1941


Cod: 2510
Descriere: Raportul confidențial al Primăriei Cojușna privind deportarea „de către comuniști a următorilor gospodari” în 12-13 iunie 1941.
Perioada: 10 iulie 1942
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova