„Cojușna” de Teodor Jireghie, fost deputat în Parlamentul României Mari


Cod: 2887
Descriere: Articol despre Cojușna și cojușneni scris de diaconul Teodor Jireghie, fost deputat în parlamentul României Mari
Perioada: 6 octombrie 1935
Sursa: Cuvânt moldovenesc, nr. 40-41, anul XXII, pag. 3