Verificarea tehnicii agricole


Cod: 2974
Descriere: „Conducătorul echipei de mecanizatori ai colhozului Biruința, raionul Strășeni, A. Sârcu, tractoristul Crezan și mecanicul Untilă, verificând tehncica agricolă reparată”
Perioada: 16 februarie 1976
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova