Altoirea viței de vie la Cojușna


Cod: 3064
Descriere: Altoirea viței de vie în colhozul „Biruința”. În prim plan  Solonaru E. I.,  Munteanu V. F., Russu Imanuil Iv.
Perioada: 
Sursa: Pavel Munteanu / Arhiva Națională a Republicii Moldova