Profesorul Gheorghe Bogdănaș și elevii


Cod: 3098
Descriere: „Gheorghe Bogdănaș, conducător al secției metodice, inspector netitular la direcția raională a învățământului public, învățător de geografie la școala medie din Cojușna”
Perioada: ianuarie 1989
Sursa:  Ziarul Munca Pașnică, nr. 5974, 31 ianuarie 1989