„Ridicarea unui monument în cinstea Eroilor”


Cod: 3940
Descriere: O inițiativă a cărturarilor cojușneni de ridicare a unui monument în cinstea eroilor neamului în satul Cojușna
Perioada: 31 iulie 1938
Sursa: Cuvânt moldovenesc, 31 iulie 1938