Cuvântarea Verei Triboi la „Mitingul oamenilor muncii din Chișinău”, 1967

— Am urcat la această tribună. — spune Eroul Muncii Socialiste V. C. Triboi, brigadir în colhozul „Biruința” din raionul Streșeni, — pentru ca în numele acelora ce lucrează ogorul, să fac o adâncă plecăciune minunatului oraș Chișinău, capitala Moldovei Sovietice, muncitorilor, slujbașilor, intelectualilor și să le transmit felicitări din inimă cu prilejul înmânării orașului celei mai înalte decorații a Patriei — ordinul Lenin.

Chișinăul este o mândrie a întregii Moldove. De aici vin în satele noastre agronomi, ingineri, zootehnicieni, medici, pedagogi. Industria orașului nu aprovizionează cu mașini, utilaje, marfuri. Suntem tare bucuroși, că această sărbătorire a Chișinăului se face în anul celei de-a 50-a aniversări a Marelui Octombrie. Să privim în jur, să privim cât de frumos este acest oraș! Toate acestea ni le-a adus Puterea Sovietică. Să luăm, de pildă, satul nostru. Pământurile lui dintotdeauna au fost roditoare. Dar ce folos are omul din asta, dacă în trecut de pe acest pământ  se înălțau spre soare numai cântece de jale și de durere. Cel ce vede Cojușna astăzi, nu greșește, dacă spune că-i oraș. Caci așa și este. Acesta este un oraș colhoznic, având o minunată Casă de cultură, două școli, spital mare, noi leagăne de copii. Pe acoperișurile caselor noastre poți să vezi sute de antene de televizor. Peste cinci sute de fete și feciori de țărani din satul nostru au făcut studii superioare sau medii. Toate acestea stau mărturie a grijei Partidului și a guvernului de norod!

Ne-au adus multă bucurie, spune în continuare V. K. Triboi, hotărârile Plenarei din septembrie a Comitetului Central al PCUS. La adunările și mitingurile ținute în satul nostru colhoznicii au mulțămit din tot sufletul Comitetului Central al Partidului Comunist și Guvernului Sovietic pentru grija și atenția lor neîncetată față de nevoile oamenilor sovietici și m-au rugat și pe mine să le transmit prin Dumneavoastră, scumpe Alexei Nikolaevici, nemărginita noastră recunoștință față de partid și guvern. Vom munci fără preget, ca Patria noastră să înflorească și mai mult, ca să triumfe comunismul. Trăiască partidul lui Lenin! Trăiască prietenia nezdruncinată dintre muncitori și țărani! Slavă norodului sovietic — făuritor al comunismului!


Cod: 4047
Descriere: „Îndemn la muncă și noi realizări” discursul Verei Triboi la „Mitingul oamenilor muncii din Chișinău”
Perioada: 2 octombrie 1967
Sursa: Moldova Socialistă, 3 octombrie 1967