Vizita prim-ministrului URSS, Kosîghin, la Cojușna

Prin podgoriile republicii. Vizita lui A. N. Kosîghin în Moldova 

Drumul ce pornește din Chișinău spre apus șerpuiește printre dealuri, acoperite de patrate verzi. Această cale, care duce până în inima codrilor, este numită de norod calea viilor. Președintele Sovietului Miniștrilor al Uniunii RSS A.N. Kosîghin, aflat în ospetie în Moldova, a făcut luni, 2 octombrie, o călătorie prin aceste locuri.

Dar să ne întoarcem la calea viilor. În drum spre codri, Președintele Sovietului Miniștrilor al Uniunii RSS, conducătorii Partidului Comunist și guvernului Moldovei, au vizitat întinsele masive ale gospodăriilor viticole vestite în republică, colhozurile „Miciurin” și „Biruința” din raionul Strășeni. V. F. Prekup și A. L. Popov, președinții acestor arteluri agricole, au povestit istoria vechilor sate moldovenești Trușeni și Cojușna, despre arta vierilor din partea locului, care se transmit din generație în generație, despre reconstrucția radicală a plantațiilor, făcută în aceste gospodării…


Cod: 4057
Descriere: „Prin podgoriile republicii. Vizita lui A. N. Kosîghin în Moldova ”
Perioada: 2 octombrie 1967
Sursa: Moldova Socialistă, 3 octombrie 1967