Ansamblu de dansuri din Polonia pe scena Casei de cultură din Cojușna, 1968

Prietenia dintre Nistru și Visla e de nezdruncinat. Închiderea solemnă a zilelor culturii poloneze în Moldova

Timp de zece zile, orașele și satele din Moldova trăiau sub farmecul melodiilor de neuitat ale poporului polonez. Ele răsunau în secțiile uzinelor și pe câmpurile colhozurilor, în cluburile studențești și în palatele de cultură sătești.

Dumneavoastră lăsați în inimile noastre o parte a sufletului norodului polonez. Nicolae Ivanovici Bivol, conducător al unei brigăzi de viticultori în colhozul „Biruința” din satul Cojușna, raionul Strășeni, după concertul dat de ansamblul „Cracoviați” a spus: „Nu pot să spun care anume număr din program a fost mai bun. Privind dansurile, am avut impresia că nu mă aflu la Palatul de Cultură din satul nostru, ci în Polonia, la o serbătoare neobișnuită”. În același sat, Conrad Kovalcik, participan la ansamblul „Cracoviați”, într-o convorbire cu consătenii lui Nicolae Bivol, a spus: „Trebuie să spun că demult n-am simțit la concerte o însuflețire atât de mare, ca astăzi. Fără îndoială, că aceasta se datorează caldurii excepționale, cu care ne-au primit gazdele”.


Cod: 4080
Descriere: Prietenia dintre Nistru și Visla e de nezdruncinat. Închiderea solemnă a zilelor culturii poloneze în Moldova
Perioada: septembrie 1968
Sursa: Moldova Socialistă, 28 septembrie 1968