Preotul Vasile Jereghie înmormântat la Cojușna, 1933


Cod: 4125
Descriere: CHIȘINĂU. — Sâmbătă 22 iulie c., populația comunei Cojușna jud. Lăpușna a petrecut la locașul de veci pe preotul Vasile Jereghie, spiritualul facultății de teologie din Chișinău. Părintele Vasile Jereghie s’a născut la 1870 într’un sat din nordul Basarabiei. De mic avea înclinație spre cele religioase. Terminând școala spirituală din Edineț Hotin, iar de aci trecu la seminarul teologic din Chișinău. Aici a dovedit o pronunțată înclinație muzică și limbile clasice. Atât spre de mult iubea greaca, încât curând ajunse converseze cu diferiți greci propășiți prin Basarabia. La 1909 este numit profesor de muzică la seminarul inferior din Ismail. Pe lângă muzică era și preparator la greacă. In curând ajunge fie cunoscut și iubit de toți. Dar părintele Vasile, născut și crescut in nord, nu se împăca cu clima Ismailului. Imbolnăvindu-se, doctorii îl sfâtuie se reîntoarcă la nord, deoarece nu va putea rezista. Cu multă greutate se despărți de școală și prietenii ce și-i dobândise, și plecă în calitate de preot la Noua Suliță—Hotin. Aci păstori la 1926, când deschizându-se facultatea de la Chișinău, fu printre primii ei ucenici.

Dar din întâmplare, părintele C. Jereghie nu cunoștea nici un cuvânt românesc. Astfel în timp ce studenții se strădănuiau învețe grecește și ebreește, păr. Vasile Jereghie obosește din greu la românește. In primul an se înțelege cu părintele Gala Galaction numai în grecește. Posedând din tinerețe ebraica și greaca, păr. Gala Galaction mărturisea studenților adesea se temea păr. Vasile îl va întrece la ebraică. (Pe atunci păr. Jereghie suplinea pe păr. V. Radu la l. ebraică). Mulțime de studenți il angajează ca preparator la cele 2 limbi. Peste un an rintele Jereghie posedă bine limba română, încât cine îl auzea vorbind, putea jure vorbește românește din copilărie. Terminând cu succes cursurile facultății, este numit spiritual, post ce-l deține cu demnitate până la ultima suflare Dar în ultimul timp părintele Jereghie suferea de icter. Nemiloasa boală îl chinuie ultimii ani grozav. La sfârșitul lui Iunie plecând la un cumnat al său din com. Cojusna, păr. Vasile Jereghie fu biruit de nemiloasa boală și in ziua de 19 Iulie seara adormi întru Domnul, înmormântarea s’a făcut cu mare pompă. Serviciul divin a fost oficiat de preoții Molcoci, Th. Cuculschi, Goian și V. Caisan. Studențimea a fost reprezentată prin d-nii Vladimir Chiriță, Constantin Guțu, Gheorghe Constantin, Grigorie Marinescu și Scobiola. Impresionantă a fost venirea păr. Arhimandrit Iuliu Scriban tocmai dela București.

P. C. Sa a vorbit în biserică despre personalitatea celui trecut întru Domnul. Păr. Vasile a fost un adevărat păstor. Când se ruga, păr. Vasile simțea cu adevărat. Ospitalitatea păr. Vasile ajunsese legendară în societate. A fost un adevărat păstor și a murit ca un devotat slujitor al lui Hristos. La mormânt a vorbit studentul Scobiola, scoțând la lumină meritele celui răposat. D-sa a spus că părintele Jereghie stând în permanență între studenți, nu scăpa nici o clipă fără a le veni în ajutor fie cu banul sau cu sfatul. Cei ce l-au cunoscut și l-au iubit, îi spun azi cu genunchile plecate: „Odihnește-te întru Domnul scumpe păstor căci lupta cea bună te-ai luptat!“ La agapa ce a urmat, păr. arhimandrit Iuliu Scriban a vorbit despre viața cea fericită a drepților, spunând că fiecare dintre noi se va întâlni la judecata cea de apoi cu cel ce ne-a părăsit. In continuare a vorbit studentul Scobiola, iar păr. Gh. Cuculschi a răspuns tuturor celor sosiți, arătând sentimentele rudelor răposatului.

Vasile Țepordei
Perioada: iulie 1933
Sursa: Calendarul, 27 iulie 1933