„Amintire veșnic vie”, 8 mai 1970


Cod: 4145
Descriere: „STRĂȘENI, 8 mai (Cor. ATEM). Locuitorii satului Cojușna au înălțat un monument în amintirea consătenilor, căzuți în anii Marelui război pentru apărarea Patriei. Monumentul, care se vede bine de pe dealurile, ce înconjoară satul, a fost instalat în piața centrală a satului, unde în ajunul sărbătorii biruinței au venit mii de oameni, ca să-și exprime adânca recunoștință eroilor consăteni, ale căror morminte au rămas pe drumurile războiului. Pe monument sunt încrustate 67 de nume ale cojușnenilor. Al 68-lea nume aparține pilotului belorus Nicolai Zinevici, care a căzut eroic într-o luptă aeriană deasupra satului. La mitingul de la monument au răsunat cuvinte de caldă recunoștință față de eroii căzuți pentru faptele vitejești, săvârșite de ei, jurămintele comsomoliștilor, care vor rămâne credincioși vechilor generații, cuvintele triste ale unei mame, ai cărei feciori nu s-au întors acasă. Ei, Prascoviei Vasile Bivol, i-a încredințat satul să aprindă focul veșnic la monument. El izbucnește în centrul uriașului pentaedru și reflexe albăstrii de lumină se aștern pe plăcile de marmură cu numele fiilor ei — Feodosie și Vasile, cu numele părinților, fraților și fiilor multor cojușneni. Focul veșnic al gloriei joacă lumină pe basoreliefurile mamei îndurerate, ale ostașului și țăranului, se răsfrânge asupra cercului de granit, înălțat deasupra plăcilor cu numele eroilor, purtând cuvintele «Peste veacuri, peste ani, țineți minte! Să-i țineți minte pe aceia, care nu se vor mai întoarce niciodată!». Pe plăcile de marmură ale monumentului, la postamentul lui au fost depuse ghirlande din primele flori primăvăratice, coroane cu panglici roșii, purtând numele ostașilor căzuți împletite în ele. Mărețul monument a fost creat de sculptorul N. M. Epelbaum și arhitectul L. Z. Moghilevski din Chișinău. El va păstra pentru urmași numele eroilor, memoria măreției nemuritoarelor fapte eroice.”
Perioada: 8 mai 1970
Sursa: Moldova Socialistă, 9 mai 1970