Artiștii în vizită la Cojușna, 1970


Cod: 4163
Descriere: „…Participanții la această călătorie au vizitat de asemenea colhozul „Biruința”. Candidatul în științe A. L. Popov, președintele acestui colhoz, a vorbit despre reconstrucția satului Cojușna, a povestit cum s-a creat complexul memorial, înălțat în amintirea consătenilor care și-au dat viața în anii Marelui război pentru apărarea Patriei. Continuându-și relatarea într-una din vii, el a vorbit oaspeților despre activitatea colhozului în producție și planurile pe viitor. În această gospodărie a avut loc o întâlnire a reprezentanților intelectualității de creație cu I. I. Bodiul, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei.”
Perioada: 22 septembrie 1970
Sursa: Moldova Socialistă, 23 septembrie 1970