„Autorizație de a instala aparat de radio”


Cod: 4182
Descriere: „Avem onoare a Vă raporta că învățătorul Neluș D. N. Nichita din com. Cojușna este un bun român, se folosește e purtări bune în comună, este și comandant al subcentrului P. P. Cojușna. Suntem de părere că i se poate elibera autorizație de a instala un aparat de radio.”
Perioada: 25 aprilie 1936
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor