Pavel Boțu ales deputat de Cojușna în Sovietul Suprem al RSSM, 1971


Cod: 4186
Descriere: Alegeri în Sovietul Suprem al RSSM. În ocrugul Cojușna a candidat și a căștigat Boțu Pavel Petrovici, prim secretar al comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din RSSM.
Perioada: 13 iunie 1971
Sursa: Moldova Socialistă, 17 iunie 1971