Știri din Cojușna, 1937


Cod: 4229
Descriere: Culturale. Intelectualii căminului cultural. „V. Alexandri” au organizat un bal în localul școalei de fete, în folosul școalei primare și al minului. Au participat intelectualii din alte sate și tineretul din sat. Străjerești.—Stolul școalei primare , Nr. 1, de sub conducerea d-lor comandanți N. Chiriță, și Mihail Spiridonică au organizat pe un deal de lângă cimitirul satului o frumoasă șezătoare cu foc străjeresc. Corurile au fost conduse de d. N. Chiriță. A vorbit d. M Spiridonică despre: „Străjeria în viața statului Român”. Au participat intelectualii, tineretul și sătenii. Premilitare.—Sub centrul premilitar Cojușna, format din tineri premilitari din satele Cojușna și Trușeni, de sub conducerea d-lui sublocotenent in rezervă, d. I. Neluș, a lucrat 5 zile de muncă obștească cu 100 tineri, la nivelarea terasamentului de pe șoseaua Chișinău-Cojușna, și a reparat o poartă a școalei de fete din localitate. Nemulțumiri sătești. In anul 1936—37, a fost numit de Camera agricolă, un domn cu numele de Dodon, agronom in comuna Cojușna, care a făcut diferite încurcături cu produsele locuitorilor, care au fost expuse la expoziția de fructe din Chișinău. Sătenii sânt nemulțumiți și vor să reclame cazul la parchet. Rugăm pe d. Dragomir președintele Camerei agricole Chișinău, să ancheteze cazul. Școlare.—D. prefect al județului Lăpușna este rugat împreună cu comitetul școlar județean a lua măsuri pentru facerea mobilierului școlar la școala primară Nr. 1 din Cojușna. 
Perioada: octombrie 1937
Sursa: Gazeta Basarabiei, 31 octombrie 1937