„10 Mai s-a sărbătorit la Cojușna c-un fast deosebit”


Cod: 4234
Descriere: „10 Mai s’a sărbătorit la Cojușna c’un fast deosebit. La ora 11 a. m. la biserică s’a oficiat de către preotul paroh Caisân un Te-Deum. Au vorbit în biserică, despre însemnătatea zilei de 10 Maiu, părintele Caisân și din partea „Străjei Țării” M. Spiridonică. In curtea școalei s’a desfășurat o serbare. Din partea școalei a vorbit despre 10 Maiu d. V. Boțan. Corurile au fost conduse de d. V. Chiriță.
La urmă a mulțumit populației și tuturor celor care au dat concursul serbărei d. I. Pleșca directorul școalei. In asistență notăm: P. C preoții Caisan și N. Goian, d. Neluș și d-na, d. Cazacliu, d. Pleșca, d. Gheșov și d-na, d. Chiriță, A. Andreev, d. V. Boțan și d-na, d. Scorpan și d-na, d-ra Madan, d. Mocanu ag. sanitar d. I. Renoi șef de post și d-na, d. Teodorescu secretar, d. Crasilnicov maestru, d. Leahu funcționar la finanțe, d. Jereghie diacon, etc.
A fost o serbare frumoasă la care toți funcționarii și conducătorii comunei au dovedit unire și bună înțelegere intre ei.”
Perioada: 10 mai 1938
Sursa: Gazeta Basarabiei, 13 mai 1938