„Locuitorul Țurcanu a fost numit primar al Cojușnei” 1938


Cod: 4299
Descriere: Cooperatiste. — Tăierea pădurii pe care a luat-o Cooperativa „Unirea” dela C. A. P., în suprafața de 8 hectare spre exploatare, aproape pe sfârșite. Locuitorii celor trei comune care au luat durea dela Cooperativa „Unirea” a Cojușnei, sânt foarte mulțumiți de succesul Cooperativei.
Administrative. — Locuitorul Țurcanu, cântăreț de pe lângă parohia bisericei din Cojușna, a fost numit prin decizia prefecturei locale, primar al comunei Cojușna. Sperăm, noul primar, va avea o atitudine demnă față de instituțiile statului și conducătorii ei. Cojușna are multe neajunsuri lipsuri: șoseaua de terminat, localul de la școala de fete care se dărâmă, lipsa de local școlar in Cojușna nouă, lipsă de mobilier școlar la școala N°. 1 ș a. Credem noul primar va activa in comună in colaborare cu cei in drept și va da sprijinul necesar.
Perioada: februarie 1938
Sursa: Gazeta Basarabiei,  24 februarie 1938